Toekomst Verkenner 

 

PFZW biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Toekomst Verkenner. PFZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Toekomst Verkenner. PFZW is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. PFZW adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de Toekomst Verkenner haalt. 

 

PFZW biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Ockto-app die gebruikt kan worden om gegevens op te halen als alternatief voor handmatige invoer in de Toekomst Verkenner. De Ockto-app is geen product van PFZW. Daarom aanvaardt PFZW ook geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de Ockto-app.  De gegevens die via de Ockto-app kunnen worden opgehaald bij de Belastingdienst en Mijnpensioenoverzicht.nl worden één maal per jaar op Mijnpensioenoverzicht.nl geactualiseerd. De gegevens van het UWV maandelijks. Het kan daarom zijn dat recente wijzigingen niet in de indicatie die de Toekomst Verkenner geeft, zijn opgenomen. 

 

Gebruik 

 

De Toekomst Verkenner is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de Toekomst Verkenner, op een wijze die strijdig is met het doel van de Toekomst Verkenner is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PFZW, verboden. 

 

Eigendom 

 

Alle informatie en beeldmateriaal in de Toekomst Verkenner en diens functionaliteiten zijn eigendom van PFZW of in licentie gegeven aan PFZW. U mag de inhoud niet kopiëren (anders dan downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden. 

 

Toekomst Verkenner en chat 

 

De indicatie die u heeft gekregen is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, maar geeft een niet bindende indicatie op basis van de gegevens die u zelf heeft ingevoerd of heeft opgehaald met de Ockto-App bij de Belastingdienst, Het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenreglementen en de bij pensionering geldende wet- en regelgeving op het moment van vaststellen van uw pensioenuitkering zijn uiteindelijk bepalend voor uw pensioen. De Toekomst Verkenner en chat van PFZW bevatten geen advies en geen informatie die bedoeld is als vervanging voor een deskundig, persoonlijk advies. Mocht u na de verkenning met de Toekomst Verkenner of na het voeren van een chatgesprek iets willen veranderen aan uw persoonlijke situatie met betrekking tot uw financiën en pensioen, dan raadt PFZW aan vooraf persoonlijk en deskundig advies in te winnen bij een externe adviseur. PFZW aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die u lijdt, beslissingen die u neemt of kosten en uitgaven die u hebt als gevolg van het gebruik van de informatie in de Toekomst Verkenner of de chat. 

 

[Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, KvK 41179049] 

 

© Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2018